Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi

„DEPOL” Sp. z o.o.

Ul. Rynkowska 2-4

85-503 Bydgoszcz

Tel./fax 052 320-04-10

Tel. 052 582-61-44

Prezes Zarządu –Wiesław Zaleski